skip to Main Content
  • Vernevelaar Dehaco

    Zorgt voor een enorme reductie van stof en zijn daarmee zeer geschikt bij sloop- en renovatiewerkzaamheden, ook om het verder verspreiden van gevaarlijke stoffen (zoals asbest) na een brand tegen te gaan. Door de ventilator en de nozzles kan deze met relatief weinig water een krachtige nevel creëren.

Back To Top